Alfa-college

Strategie

Samen ondernemend leren

Wie wil je zijn? Dat is best een lastige vraag. Helemaal als je jong bent. Dan ben je meer bezig met wat je wilt worden. Of gewoon met ‘zijn’. Als Alfa-college zijn we de samenleving in het klein. Waarin we onze studenten opleiden tot goede vakmensen, tot maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat kan alleen als er oprechte aandacht is voor die student. Want alles wat je aandacht geeft groeit!


Om onze studenten de juiste aandacht te geven willen wij zowel bedrijven en instellingen, als studenten en alumni betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van onze opleidingen. Zodat samen met het regionale werkveld ons opleidingsaanbod zo goed mogelijk aansluit op de arbeidsmarkt. Dat leidt ertoe dat de drie regio’s waarin het Alfa-college actief is, nog sterker worden. Dat is trouwens niet alleen belangrijk voor de student, maar ook voor óns! Wij kunnen nou eenmaal ons werk beter doen in een sterke regio. Groeien. Niet perse in omvang. Of in omzet. Maar in een organisatie waarin we samen zorgen voor onze toekomst.

Daarom is het belangrijk dat wij ons als medewerkers en leidinggevenden voortdurend ontwikkelen. Door het vergroten van eigen regie, het nemen van verantwoordelijkheid én door het maken van verbindingen met externe partners zetten we iets in beweging. Waarbij we geloven dat hoe je dat doet écht verschil maakt.

Daarbij maken we onze studenten voortdurend bewust van wat zíj kunnen bijdragen aan een betere wereld, bijvoorbeeld door te werken aan duurzame oplossingen. En dat niet alleen tijdens hun loopbaan. Maar ook als consumenten, ondernemers én beslissers van de toekomst. Zó maken we samen met onze studenten van allemaal kleine stappen één grote: de aarde in een betere staat overdragen aan volgende generaties zodat zij een leven in gezondheid, veiligheid en voorspoed kunnen opbouwen. Want samen zíjn we de toekomst.

Ons volledige strategiedocument is hier te downloaden: Samen ondernemend leren.

 • Missie

  In onze missie hebben we de reden voor ons bestaan vastgelegd. Onze missie luidt:
  Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.

 • Waarden

  Onze waarden zijn:

  • Vertrouwen: we bieden een uitdagend ontwikkelingsklimaat. Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen.
  • Verbinden: we verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.
  • Ondernemen: we denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt ons rentmeesterschap tot uiting.
 • Visie

  Onze visie sluit aan op onze missie. We verwoorden in onze visie drie koersuitspraken die ons beoogde effect op mens, regio en wereld aangeven:

  1. Samen bereiden we onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.
  2. Samen werken wij aan een sterke regio.
  3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.
 • Speerpunten
  Onze speerpunten zijn Healthy Ageing, Energie en Ondernemen. Deze speerpunten vinden wij belangrijk binnen het Alfa-college. Ze geven richting aan kennisdeling en onderwijsinnovatie. Lees hier meer over onze speerpunten.